23 Δεκεμβρίου 2005

Ανθολόγιο

T.S. ELIOT - The waste land

Εδώ δεν μπορείς να σταθείς μήτε να γείρεις και να
καθήσεις
Δεν έχει ούτε καν σιωπή στα βουνά
Μόνο βροντή ξερή και στείρα χωρίς βροχή
Δεν έχει ούτε καν μοναξιά στα βουνά
Παρά ξαναμμένα πρόσωπα σκυθρωπά καγχάζουν και γρυλίζουν
Μέσ' από εξώθυρες χαμόσπιτων από σκασμένη λάσπη
Αν είχε νερό

Δεν υπάρχουν σχόλια: