21 Σεπτεμβρίου 2007

Παρέμβαση του Δημ.Παπαδημούλη στην Κομισιόν για τη λίμνη Κορώνεια

Στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή φέρνει με ερώτησή του ο Ευρωβουλευτής του ΣΥΝ Δημήτρης Παπαδημούλης το θέμα της ρύπανσης της λίμνης Κορώνειας, όπου την τελευταία εβδομάδα βρέθηκαν εκατοντάδες νεκρά πουλιά.

Ο έλληνας ευρωβουλευτής ζητά από την Κομισιόν να τον ενημερώσει σχετικά με την πορεία του προγράμματος αποκατάστασης και παρακολούθησης το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής καθώς και σχετικά με το ύψος των κονδυλίων που έχουν διατεθεί μέχρι σήμερα.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης:

"Η λίμνη Κορώνεια αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους ελληνικούς υδροβιότοπους που προστατεύεται από τη Συνθήκη Ραμσάρ και συγκαταλέγεται στις προστατευόμενες περιοχές του NATURA 2000[1]. Η Επιτροπή κίνησε το 2004 διαδικασία παράβασης εναντίον της Ελλάδας για την έλλειψη κατάλληλου καθεστώτος προστασίας της λίμνης την οποία και τερμάτισε το 2006[2], θεωρώντας ότι ελήφθησαν τα απαραίτητα μέτρα.

Την προηγούμενη εβδομάδα βρέθηκαν στην λίμνη Κορώνεια εκατοντάδες νεκρά πουλιά, λόγω της υπερσυγκέντρωσης τοξικών ουσιών σε αυτή από την πτώση της στάθμης του νερού. Δεδομένου ότι υφίσταται πρόγραμμα αποκατάστασης της λίμνης της Κορώνειας που συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής και το οποίο αποβλέπει στην αναγέννηση των φυσικών στοιχείων της λίμνης[3] και συμπεριλαμβάνει πρόγραμμα παρακολούθησης, μέσω του οποίου αξιολογείται ο αντίκτυπος των δράσεων στην ποιότητα των υδάτων της λίμνης, θα επιθυμούσα η Επιτροπή να με πληροφορήσει:

Έχει ενημερωθεί για την σημερινή κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει η λίμνη Κορώνεια; Ποια η πορεία του προγράμματος που συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής; Ποιο είναι το ύψος των κονδυλίων που έχουν διατεθεί μέχρι σήμερα και σε ποιον φορέα; Ποιες συγκεκριμένες δράσεις αποκατάστασης έχουν αναληφθεί;"[1] Ζώνη Ειδικής Προστασίας «Λίμνες Βόλβη και Λαγκαδά και Στενά Ρεντίνας» (κωδικός GR1220009)

[2] PV (2006)1751

[3] Απόφαση 2005/579/ΕΚ της Επιτροπής, της 20ής Ιουλίου 2005, για την απόρριψη του αιτήματος κοινοτικής χρηματοδότησης ορισμένων δαπανών τις οποίες πραγματοποίησαν τα κράτη μέλη στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΕΓΤΠΕ), τμήμα « Εγγυήσεις », ΕΕ L 199 της 29.7.2005.

2 σχόλια:

ο δείμος του πολίτη είπε...

Το ζήτημα είναι νομίζω ότι πρέπει κάποτε οι κυβερνήσεις να αποφασίσουν να χτυπήσουν τα όποια συμφέροντα καταστρέφουν το φυσικό περιβάλλον. Αλλά όταν έχουμε κυβερνήσεις που αναζητούν ενόχους στις πλάτες των άλλων και πολίτες που αδιαφορούν, τότε είναι αναμενόμενο να χάσουμε τη μάχη τούτη.

MICHALAKIS είπε...

Ο πόλεμος να μη χαθεί!